The 12th Planet/Die 12de Planeet

Die Twaalfde Planeet.

 

In 1976 het Zecharia Sitchin ‘n boek laat publiseer met die titel “ The 12th Planet “. Hierdie boek is in sy tyd goed ontvang en is gevolg deur meer as tien ander publikasies met dieselfde onderwerp. Vroeër jare het ek so by die verbygaan iets gehoor van die spekulasies oor die sg. 12de planeet. Ek onthou daar is ook verwys na planeet X. Op daardie stadium het ek my nie daaraan gesteur nie. Dit het niks vir my beteken nie. As ek toe meer daarvan gehoor het, met ‘n besef dat dit veral handel oor Mesopotamië en die Sumeriërs, sou ek seker anders gereageer het.

Dit wat ek egter op daardie stadium gehoor het, het niks te make gehad met my verhouding met God en my gosdiens nie. Ek het wel oor baie onderwerpe nagelees. Nuwe ontdekkings en ontwikkeling in die wêreld van die wetenskap, het altyd my andag getrek. Om byvoorbeeld, oor die nuutste sterrekundigeontdekkings te lees, het altyd my gees verryk. Dit het nog altyd gegeld vir alle eksakte wetenskappe. Aan die ander kant, het ek net so baie vervulling  gekry uit insigte die bonatuurlike, droomanaliese en buitesintuiglike waarnemings – dus die wêreld van die esoteriese. As die “The 12th Planet” op my pad gekom het, sou ek hom seker gelees het. Selfs in 2003, nadat ek alreeds vir ‘ n jaar weg is uit die kerk, het ek nie eens besef dat “ The 12th Planet “ handel o.a. oor die Sumeriërs van Mesopotamië nie. Sitchin se boeke was nie in die biblioteke wat ek gereeld besoek het nie. Op geen manier het iets van sy geskrifte te lees gekry nie. As ek besef het waaroor dit handel, sou ek beslis plan gemaak het om dit te lees.

Ek glo natuurlik dit is die wyse waarop die spirituele energie vloei. Op die regte tyd kom sekere inligting op jou pad om jou te laat evolusioneer. As ek terug kyk oor my lewe vind ek altyd hierdie vorm van begeleiding en inspirasie. Ek werk doelbewus daaraan om my vir hierdie spirituele-enegie oop te maak, sodat ek dit kan waar neem en in harmonie daarmee lewe.

Vandag besef ek dat ek eers ‘n bepaalde pad van voorbereiding moes loop sodat ek met die regte insigte kon kennis neem van hierdie belangrike onderwerp. Vergun my om weer te sê dat dit telkens vir my so  wonderlik is om te ervaar, hoedat ek in my soektog en navorsing ondersteun, begelei en geïnspiteer word. Ek besef natuurlik dat dit vanuit die spirtuelewerklikheid kom. Hierdie onverklaarbare vir die rasionele brein, vervul my telkens met verwondering.

‘n Onsigbare Werklikheid

‘n Onsigbare Werklikheid

 

Ek is oortuig dat hierdie wȇreld waarbinne ons elke dag leef, nie die enigste nie is. Hierdie allerdaagse lewe is net een kant van die munt. Die godsdienste het dit deur die eeue geglo en geleef. My indrukke van daardie ander werklikheid was ook vir ‘n lang tyd gevorm deur dit wat die christendom glo. Natuurlik is daar so baie groepe in die christendom en hulle het elkeen hulle eie siening van daardie wȇreld. Vir die Roomse Kerk is daar by voorbeeld ‘n hirargie wat strek van God heelbo met Jesus aan sy regterhand en dan Maria net onder hom. Daarna volg daar baie lae van heiliges, van af meer heilig tot laer heilig. Hulle is almal bokant gewone gelowiges wat ook weer in waarde al laer af gaan. Hierteen oor glo die meeste protestante dat alle gelowiges op gelyke vlak onder Jesus is. Vir die Jahowa-getuiës weer is God met die engele alleen in daardie werklikheid saam met enkele, sogenaamde getuiës wat baie spesiaal is. Die res van hulle volgelinge sal eers eendag lewend gemaak word op hierdie materiële aarde; dit is nadat God hierdie wȇreld skoon gemaak het. Hulle glo natuurlik ook dat die duiwel hier op aarde in een of ander onsigbare werklikheid aan die werk is. Daar is nog baie meer variasies op hierdie tema en self gedagtes wat totaal hiervan verskil. Watter beeld is waar?

My beeld van die ander wȇreld het ek gevorm uit wat ek wetenskaplik probeer aflei het uit die meeste beelde wat bestaan. Aan die een kant het ek dus kennis geneem van dit wat ander ervaar het en wat hulle glo. Daarmee saam het my eie persoonlike ervarings ‘n groot rol gespeel om my beeld van die ander werklikheid te vorm. Ek is oortuig dat die inligting wat uit nie-godsdienstige groepe kom, soos by voorbeeld die sogenaamde “naby dood ervaring” (NDE) en wat mense beleef in die laaste paar uur voor hulle sterf, ook baie belangrik is. Uit hierdie bron, kom daar juis in ons tyd, baie meer inligting na vore.

Vroeȅr het ons, dit is die mensdom, alles wat ons nie verstaan nie aan God of die Gode toe geskryf. ‘n Maklike en algemene voorbeeld is weerlig. Vanuit ons wetenskaplike waarnemings weet ons beslis dat dit nie een of ander god is wat die weerlig maak nie. Hoewel ons nie alles van weerlig verstaan nie en dit ook nie werklik kan beheer nie, weet ons wel baie seker dit is nie God wat dit skep nie. Daar is nie een of ander inteligente persoon wat iewers sit en elke weerlig straal beheer en besluit waar en wanneer hy gaan slaan nie. Sulke dinge word deur die fisika van hierdie werlikheid bepaal. Dan weer, aan die anderkant, hoe meer wetenskaplike kennis ons kry, hoe meer besef ons daar is dinge aan die werk wat ons nooit sal kan verstaan nie. Ons kan dit beskryf van uit ons fisika kennis en met ons wiskundige vergelykings maar dit hou altyd ‘n onverklaarbare deel in. Dit het die “quantum mechanics” vir ons so sterk laat besef.

Ook vanuit die natuur is daar soveel dinge wat nie maklik wetenskaplik verklarbaar is nie. Ek dink nou byvoorbeeld aan die manier waarop voëls en insekte, wat blomme bestuif, op ‘n intelegente manier hulle eetaparate aanpas om meer nektaar uit die blomme te kry. Dan, en dit is nog meer aangrypend, verander die plant sy voorkoms om te verhoed dat die voëls en inseke net nektaar steel en nie die bestyfwerk doen nie. Dit lyk of hier ‘n bepaalde intellek aan die werk is wat hoër is as die plant. Immers vir ons waarneming het die plant nie ‘n brein wat so slim kan planne maak nie. Het die plant ‘n onsigbare intelek soos ‘n siel? Iets meer as die voȅl of insek of dier is hier aan die werk. Wat dit is, het niemand nog kon vasstel nie. Dit kan nie maar net fisika en gene wees nie. Dit is een of ander hoȅr intelek wat ons nie kan koppel aan die brein van die insek of plant nie. Na my waarneming is dit nie God of ‘n god nie. Tog is dit iets meer as wat ons fisies kan bepaal of verstaan. Daar is so baie voorbeelde van sulke dinge wat oral en op alle vlakke van die sigbare/tasbare werklikheid gebeur. Die vraag bly:”Wat sit daar agter”.

Ek probeer nie om hiermee te bewys dat daar ‘n ander werklikheid bestaan nie. Ek sê net dat ek hierdie onverklaarbare ook verreken het toe ek my beeld van die ander werklikheid gevorm het. Dit is ook so dat hierdie beeld wat ek nou het,nie finaal vas staan nie. Dit kan beweeg en ontwikkel soos ek nog meer kennis en ervaring op doen. Dit is dus ‘n teorie hoewel seker basiese gedagtes daarvan  vir my ‘n aksioma is.

Dus ek glo dat ons in twee werklikhede leef. Ons kan praat van ‘n materiële en ‘n geestelik werklikhede, hoewel die ander wêreld ook marelieël ervaar word. Ons is nou egter hier, in hierdie materiële werklikheid, dit wil sȇ ons bewussyn is hier gekonsentreer daarom kan ons normaalweg nie die ander werklikheid ervaar nie en noem dit dan onsigbaar. Dit beteken nie dat die ander werklikheid nie hier vir ons bestaan nie. Die twee werklikhede het immers gedurig invloed op mekaar soos ons bv. kan sien uit die plante se bestywing waarvan ek hierbo gepraat het.

My hele lewe lank het ek probeer agter kom wat is hierdie geestelik ennnergie wat agter alle materiële lê. Ek het intens gestreef om dit te leer ken en te verstaan omdat ek gedurig daarvan bewus is.

Al my artikels is ‘n poging om iets van my soektog te verwoord – dit is ook die storie van my lewe. Ek wil ook so goed as wat menslike taal my toelaat, besktyf wat ek gevind het en wat nou vir my as persoon waar is. dit is ‘n filosofie wat vir my werk.

Miskien kan jy daarmee resoneer omdat jou siel dit ook ervaar.

 

 

My Siel

My Siel

Ek sal graag  wil begin deur te vertel wat ek glo van die geestes wêreld.

Dit vorm ‘n belangrike fondament van die dinge wat ek weet en glo.

Inleiding

Vir so baie mense in ons tyd bestaan net die materiële werklikheid – dit geld ook vir baie christengelowiges. Dalk is dit nodig vir die evolusie van die mensdom dat daar so op die materie gefokus word. As die meeste mense net met hulle koppe in die wolke loop, sal daar nie veel in hierdie wêreld gebeur nie. Is dit nie juis wat in die Westerse wêreld tydens die middeleeue gebeur het nie? Die geestelike kant van die heelal is vir my egter so sterk deel van my denkpartone, my wese, dat ek dit nie kan ignoreer nie.

Vir ‘n lang tyd, drie – vier jaar dalk, het ek, in ‘n groot mate reg gekry om my af te sluit van, of ten minste toe te maak vir, die geestelike wêreld. Op daardie stadim het ek sterk gekonsentreer op die materie en hierdie sigbare allerdaagse bestaan. In my geval was dit nodig omdat ek vir baie lang byna net geestelik geleef het. Ek moes hierdie wêreld ervaar van uit ‘n materialistiese oogpunt. Dit is sekerlik die eerste keer in my lewe wat ek so na die wêreld kyk. So dit was goed vir my. Ja, goed vir my, tot op ‘n punt. Toe het ek begin voel soos ‘n tier in ‘n hok. Onder andere het ek meer agressief begin dink en optree.

Ons as mense verskil van mekaar. Daar is so baie dinge wat ons nie verstaan nie. Ek bedoel ook die feit dat ons soms so baie van mekaar kan verskil is ook dikwels nie verstaanbaar nie. Dit lyk my daar is mense wat 100% funksioneer sonder enige denke aan, of kontak met, dit wat buite die sigbare allerdaagse bestaan nie. Ek kan egter nie. Soos ek sê sonder die gees aspek in my lewe word ek soos ‘n ontworstelde dier.